Agi Maia Se Matagi

This guy is missing his sweetheart.

Ou te manatua aso o oe ma a’u

O tala uma le alofa na ‘ou avatu
E fa’aali uma fo’i nei ou manatu
E leai ma se isi, ua na’o a’u

Agi maia ia se matagi se’i momoli atu ai lo’u alofa nei
i lau pele, ua le mafai e lo’u fatu ona tata lelei
Ua ou misia oe, tauauina ma te lau fa’amoemoe
Ta te talitonu e le lua fuga dear au ia oe

Fuga ua sili oe i le manogi mai
i la’au uma sa ou ui ane ai
Lilo oe i la’au ma loto tele
sasala mai ai a e ou usu lau pese

—–

please make any corrections below

9 Replies to “Agi Maia Se Matagi”

  1. 2. Funa ua sili oe le manogi mai
    i laau uma sa ou ui ane ai
    Filo oe i laau o malo tetele
    Sasala mai ao usu o la’u pese

  2. Are there any other artists that sing this song besides Jamoa Jam and Lillian Faifili? Is there an original artist for this song?

  3. Happy Samoan Language Week 28.05.17…I love this song too will be doing a dance to this, this Friday with our shared lunch looking forward to it

What are your thoughts...?