Alu o le po atoa

This song is also sometimes known as “Afai ua e musu”… If you don’t want this, you need to say something. This poor guy is trying to find out just how committed she is…

Ua alu o le po atoa
le maua sa’u moe i lou manatu atu ia oe
ua e tu’ua a’u
a e ua sili atu se tasi i lou manatu

Afai o lea (afai o lea)
ua lava lea (ua lava lea)

Afai ua e musu
sau sei faimai se upu
nei tei ua pei o le tasi upu
Moa moa lulu, niu niu pulu
A e sili ona fa’apu’upu’u
Ne’i e togia le moa
ae u’u lona afa
e pei o le tasi muagagana:

E fasia o le gata
a e pupula mai ona mata (x2)

Ou te manatuaina
sau upu o lea fai atu ae fa’amisamisa
Aisea le pogai
ua mafua ai lou fulitua mai
Afai o lea (afai o lea)
ua lava lea (ua lava lea)

Afai ua e musu
sau sei faimai se upu
nei tei ua pei o le tasi upu
Moa moa lulu, niu niu pulu
A e sili ona fa’apu’upu’u
Ne’i e togia le moa
ae u’u lona afa
e pei o le tasi muagagana:

E fasia o le gata
a e pupula mai ona mata (x2)

7 Replies to “Alu o le po atoa”

  1. Talofa! Would someone let me know where or how I can translate this song to English? It is the first Samoan song I heard, and have fallen in love with it! Soon I will be learning more of the language. Since I have met a man with Samoan heritage, I am so intrigued by everything he shares with me. fa’afetai!

What are your thoughts...?