Ata fa’anoanoa

This melody might sound familiar. It’s the Samoan version of, “Sad movies… always make me cry!”

Fuaiupu Muamua
E mai a’u faigaluega
Ou alu lea i le tifaga
Pe moli ua amata loa o le ata
ina ua faaali tala’aga o le lalolagi
ma ou vaai o la’u pele ma la’u uo
a’o savali ane
La te le iloa o a’u sa nofo i tua
nofoa nai o’u luma sa nonofo ai olo’o la’ua
ina ua sogi ona foliga na fanu ou te oti
I le ogatotonu o le ata manaia ua amata ai la’u tagi….

Tali
O ata fa’anoanoa maligi ai o’u loimata
O ata fa’anoanoa maligi ai o’u loimata

Fuaiupu lona lua
Ou tu loa i luga ma savali aga’i i le fale
Vaai o le tina o loimata ua fesili i lo’u olaga
Ia ou aluese i le ta’u atu i ai o se pepelo
Ae ou tali atu ata faanoanoa maligi ai o’u loimata

Tali fa’aigilisiina
O Sad movie always makes me cry
O Sad movie always makes me cry

Fuaiupu lona lua
Ou tu loa i luga savali aga’i i le fale
Vaai o le tina o loimata ua fesili i lo’u olaga
Ia ou aluese i le ta’u atu i ai o se pepelo
Ia ou tali atu ata faanoanoa maligi ai o’u loimata

Tali fa’aigilisiina
O Sad movie always makes me cry
O Sad movie always makes me cry

Oooooooooooooooooooohhhh
Oooooooooooooooooohhhhh

O Sad movie always makes me cry
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhh


submitted by Maosi

What are your thoughts...?