Avea lo’u leo ia viia le Atua

Ben Vai | 0 comments

Use my voice to praise the Lord

Avea lo’u leo e viia le Atua
O lo’u tofi lea e fai male fa’amaoni
Tautua ile Ali’i ma lou aiga
Ole manuia lea mo nei ma aso uma
Tumau pea lo’u sa’olotoga
Ga ia maliu ia ou ola
Lo’u leo ma lo’u alofa mo outou

E fa’asaga o’u mata i mauga
E o’o mai lou fesoasoani
O lo’u malosi mai ile Ali’i lea
O lea na faia le lagi atoa male lalolagi
E fa’avavau lava lona alofa
E o’o atu lava lona fa’amaoni
I lea tupulaga ma lea tupulaga e fa’avavau

I lift my voice unto my father(avea lo’u leo viia le Atua)
Whose love I wield upon my shoulders(tautua ile Ali’i ma lou aiga)
Here is my gift of music for you all(lo’u leo lea mo nei tatou)
To share with each and everyone
It remains here in my soul
Here forever my God
Here is my love for all of you(Avea lo’u leo viia le Atua)
All of you
Leoleo le Ali’i ia te oe
I lou ulufafo ma lou ulufale
Lo’u leo ma lo’u alofa mo outou
Ia alofa mai le Ali’i e mo tatou nei

We’re taking NOMINATIONS!

We want to know your Samoan song choices for the following scenarios. Once we get 10 nominations for each category, we’ll set up a poll to find the best of the best. Just complete this quick survey with the names of your favourite songs and their artists (type over the words in the boxes) then hit the NOMINATE button to have your say. Nominate as many times as you like – just refresh the screen and start again. 

Nominate Your Favourites:

11 + 2 =

Most of the lyrics on this site were submitted by fans of Samoan music, so the words might not be entirely correct… and we may not know who originally composed the song.

Please help us to learn.

Please share any corrections or knowledge about this song in a comment below. Whatever we can verify, we will update in this post. 

Ma le fa’aaloalo lava. 

0 Comments

Your thoughts about this song: