Boom Fa’apao

Fun jam about cruising around with *boom* sounds, checking out the people, you know how we do. (Thanks to Kas Futialo for correcting the verse he wrote 🙂 )

Zipsoooooooooooooo oh

oi o le au fia ola
oi o le au fia ola

boom faapao faapao faapao
boom faapao faapao faapao
boom faapao faapao faapao

oh you let that body go

lue mai faamolemole
siva i le keige se’i sole
aua ge’i e faaoleole
le DJ sole laamole i le ofe
ou ke maia a’u sipika laukekele
fai ai mai o fafine failele
o le mamalu kele
ua pepese
e le kaele
siva fa’alelei ma fai le keige

Zipsoooooooooooooooooooo oh

oi o le au fia ola
oi o le au fia eva

boom faapao faapao faapao
boom faapao faapao faapao
boom faapao faapao faapao

oh you let that body go

Zipsoooooooooooooo oh

oi o le au fia ola
oi o le au fia ola

boom faapao faapao faapao
boom faapao faapao faapao
boom faapao faapao faapao

oh you let that body go

Fa’amalo le paopao
mai o lou paopao
oso ane fai se malologa e mamao
fa’aeva manuao
kupu kama lou paopao
oso mai ma lakou
lea ua sau le kimu ao
su’i lou susuga
fai ma kale kaeao
va’a sau le gofomau
fofo le maumau
yo a’e right now
ne’i vela le faakafao
suipi loa vao
ae siva le mamao

lue mai faamolemole
siva i le keige se’i sole
aua ge’i e faaoleole
le DJ sole laamole i le ofe
ou ke maia a’u sipika laukekele
fai ai mai o fafine failele
o le mamalu kele
ua pepese
e le kaele
siva fa’alelei ma fai le keige

VAAI LOU PO’O
KE’I UA PA MA SE PO
FEKOAI MA SE PO
PO KUAI E LE FOU
I LALAO O SE POU MOLI I MALUA FOU
E KU’KUAI LE KAMALOA E PA’E’PA’E LOGA PULOU
PEI O SE PULOU AIKU LOGA KU.
GA O LE KU’KULAVA MA MAKAMAKA I LE KIMU
O LEGEI FAIUPU E FAI SI GA LOLOKO
PEI O SE MAKAIKU E LAFI I KUA O LE ULU

lue mai faamolemole
siva i le keige se’i sole
aua ge’i e faaoleole
le DJ sole laamole i le ofe
ou ke maia a’u sipika laukekele
fai ai mai o fafine failele
o le mamalu kele
ua pepese
e le kaele
siva fa’alelei ma fai le keige

shake it but dont break it
do the clap wit cho back
lil mama so stacked
with a hellified ass
take it low but dont you dare touch the flo
now take it slow you killin me fo sho
she so fia siao
got me staring like whoa
get down to the nitty gritty
little pretty lets go
whats the time so we can clear the dance flo
mr loces feelstyle fontee & zipso

lue mai faamolemole
siva i le keige se’i sole
aua ge’i e faaoleole
le DJ sole laamole i le ofe
ou ke maia a’u sipeka laukekele
fai ai mai o fafine failele
o le mamalu kele
ua pepese
e le kaele
siva fa’alelei ma fai le keige

come closer to me darling
i love to shake your body
its time to go home lovely
and kiss me one more time and ah
this sound was made for you
this sound for you to groove
you know i love your move
so groovy aua le sisila i ou pao

lue mai faamolemole
siva i le keige se’i sole
aua ge’i e faaoleole
le DJ sole laamole i le ofe
ou ke maia a’u sipeka laukekele
fai ai mai o fafine failele
o le mamalu kele
ua pepese
e le kaele
siva fa’alelei ma fai le keige

Zipso

3 Replies to “Boom Fa’apao”

 1. The proper lyrics to the verse that starts ‘ Vaai lou po’o’ goes like this.

  VAAI LOU PO’O
  KE’I UA PA MA SE PO
  FEKOAI MA SE PO
  PO KUAI E LE FOU
  I LALAO O SE POU MOLI I MALUA FOU
  E KU’KUAI LE KAMALOA E PA’E’PA’E LOGA PULOU
  PEI O SE PULOU AIKU LOGA KU.
  GA O LE KU’KULAVA MA MAKAMAKA I LE KIMU
  O LEGEI FAIUPU E FAI SI GA LOLOKO
  PEI O SE MAKAIKU E LAFI I KUA O LE ULU

  So thats the correct lyrics to that song after all i wrote it.
  Hope thats helpful , but feel free to make up your own lyrics lol

What are your thoughts...?