A song about a Samoan girl’s(teine Samoa) pride in her culture and how she was brought up. https://www.youtube.com/watch?v=STnT9KY9HeQ Amuia ona amata mai ile fa’aSamoa Po’o a ni suiga o le olaga e le toe leiloa E amata i aoga faife’au faapea matua Ole fesili muamua o...