A song about brotherly/sisterly love...one sibling asking for forgiveness from another VERSE ONE: sau loa oe, e nofo mai o'u tafatafa, o le amataga, o si ta mafutaga, o le lumana'i o lo'o saunia mai, mo tatou, uma e va'ai. CHORUS: mo nai ou uso se'i fa'amagalo mai mo...