Tala Mai Le Lagi

This upbeat song of praise encourages Samoa to love, worship and have faith in our wise and Holy God, who saves souls. Tala mai e le lagi o le mamalu o le silisili ese A o le vanimonimo e fa'aalia galuega tetele Le la ma le masina e fesuisuia'e i le ao ma le po O lona...

Tasi Le Loto

We are all one under God, so let us all worship Him with one heart. Ia tasi i tatou uma i le Tama O lona alofa ua tatou maua lea i le lalolagi tatou ua tasi To'otuli ma tatalo i le agaga fesoasoani Na te faia i tatou uma ina ia tasi Tasi le loto Tasi le fatu Tasi le...