(Duke Galeai version) Talofa teine How are you today? Do you remember me baby? Can you come and play? Leva le fa'alogo si ou leo manaia Teine ea sauia Se'i e alofa maia { TALI / CHORUS } Sau se'i ta ti'eti'e, ti'eti'e la'u ta'ava'le (ti'eti'e ta'ava'le) ma...