Love song about a girl asking her loved one for his love Sau le po leai se malolo mafaufau ia oe le uo Leai seisi na’o a’u ma o’u manatu, ua e ave lo’u fatu La’u pele, ua na’o oe, sou alofa dear ea mo a’u La’u pele, ua na’o oe, sou alofa dear ea mo a’u Masina, la’u...