Sili Faafe le Oti

{1. Ua sili faafe le oti, nai lo'o le uo. Ua matagofie le la pe ana le po, Ua faafiti lo'u nei ola, E oona le alofa, Ua oo mai ile manava, Tau avatu le ola, [Ua tau pe ai ma lo'u fatu leai ni ola].x2} {2. A nei a gagana mai mauga ma alisi ua po, Avatu ia lau auauna,...

Fa’afetai Tina Peleina

A beautiful tribute to our mothers for their love and the sacrifices they make for us. I le paolo o o a'ao na ou moe ai o'u iti'iti sa e si'i ae sapai na ou iloa o ou foliga ata'ata mai Tina ea, o lou alofa ua ou ola ai Tali: Tina ea, Tina Peleina Tina ea, E sili i lo...