Kolopa ma Susana ua lua laki

(Verse 1) Ioe Kolopa ua e laki ua ou taliaina Iesu Ae semanu, alii toeaina e taufao le ola ma le tuugamau E ui na tino lau agasala ma e ola taulamalama A e malie omai i Samoa sei fai se tala (Chorus) Aua e te fefe Foi mai lou atunuu pele Mmmmmmm Aua e te oti i nuu ese...

Tatala Le Ta Fa’amau

Girl wanting to break off engagement because of rumours Ua ou mao aluma ia oe Ua tauvalea lou igoa pele ao oe lava na e amioleaga Baby tau mai tali mai poo ai ea ua e mafatia ai Lota faamaoni ao a ia tala ua feavea'i mai Ai o le au lotovale ua tatau na e masani ai Sau...

Le Mama

This song is about a commitment til death. SAU IA OE LO'U AU O OE LAVA SA OU FAATALI AI TUU MAIA LOU LIMA SE'I FAAMALU AI O ITA LE MAMA LEA UA OU SAUNIA E ILOA AI LO'U FAAMAONI E le tete'a ta'ua SE'IA VAGANA LE OTI UUUUUUUUUUUUUUUU TU'U O LE A EA SE ISI MEA O TOTOE Le...