This lonely guy is missing his love, and he's feeling it in his body and soul. (Richard Parker Version) Nofo, Nofo Toatasi mafaufau ia oe hani o oe lava ua sili ua leai ma se isi Sau Ia, Se'i e fai mai pe na o ita ea pe leai ina ne'i o'o maualuga dear ea i o'u...