(Samoan version of RnB classic, "Will you still love me.") Sole o oe la'u pele O lou alofa ua tele Susulu mai i o'u nei foliga Pe mo a'u e le aunoa O oe se alofa tumau Pe na o se tulau Pe ta te talitounu Pea i ai Pe mo a'u e le aunoa Tu'u pea i lou finagalo Pe na'o o...