Na e Ioe ia te a'u anapo o lou alofa e le faagalo pele ea ita o le a fano lenei ua amata ai le uo Tali: mau lo'u loto i vaavaai atu ae ua faagalo mai a'u lalelei niu sila i la'u vaai tama samoa ua faagalo mai na o lauina o lau tusi na lafo mai o upu lava ou te loto...