(This version is by an unknown artist, but Le Vision Band has their own version) Sa 'ou galue i se fa'atoaga tele lava Ma 'ou totoina ai se fatu la'au Mana'oga 'o lou nei loto, 'Ia aoga 'i se aso a sau 'Ua tino mai nei a'u galuega 'uma 'Ae 'ou te le iloa sona...