Ata fa’anoanoa

This melody might sound familiar. It's the Samoan version of, "Sad movies... always make me cry!" https://www.youtube.com/watch?v=OBiT2vtltW8 Fuaiupu Muamua E mai a'u faigaluega Ou alu lea i le tifaga Pe moli ua amata loa o le ata ina ua faaali tala'aga o le lalolagi...

O le alofa

(Performed in this video by Marina Davis.) True love is not a fairy tale. It's a difficult thing that takes a lifetime of work, so choose your partner carefully. Wise words. O le Alofa o se mea faigata ua e nofo ma e faauiga alofa o se tamaitai i se tama o le alofa o...