Hopes and dreams of a time gone by with a loved one. https://www.youtube.com/watch?v=NHg2sgb9CQs O la'u ua lava manatua oe o'u mafaufauga Faanoanoa ai lou agaga e lei fai atu sou tala Ua ou moe miti sa ta u'u lima faatasi A na e musu mai foi ia a'u e ta nonofo e le...