Keep the Faith, your prize is everlasting life Tagi tu’i ai nei le agaga Toe fia tepa ile mafutaga Oe pele ile loto lenei ua valavala Ma manatu i faigata ona ole galuega Ui i lea o lo’o iai le taui ua saunia Faamalosi pea, faamalosi pea Ole ola e faavavau lou taui lea...