O Samoa,nai ou paia ma ou faiga Samoa, e faigata, o ou paia o le a lulu faatini o tausala, o le a le oo ai sau tala Samoa i ou paia e faigata, nei sala le gagana, le tele o suiga, o lau aganuu ia tautuana, loto maualalo loto faamagalo, faatamalii ma le faaaloalo . O...