A prayer of gratitude for God's love, which is above all. Fuaiupu Muamua Lo'u alii ua fa'afetai I lou saga alofa mai Ua iloa tino ai I lou Tausi pea mai Tali O lou alofa, (alofa) O lou alofa! (alofa) O lou alofa Ua sili lava lea! O lou alofa, (alofa) O lou alofa!...