Admiring the Samoan lavalava (sarong, wrap around), especially when it beautifully adorns a princess who is dancing to celebrate a joyous event.  https://www.youtube.com/watch?v=Ou7MX7fxiBM Lavalava Samoa ma'eu lona manaia O le siapo ma le ula fala ma si au...