Samoan version of a popular praise and worship song O ai na fa’atonu ole la e susulu O ai na fa’atonu le vaitafe e fa’apea mai O ai na fa’atonu le masina e pupula Le upu fo’i o ia ua ou ola ai (x2) Chorus Ua ou iloa, o lo’u soifua lo’u Atua Ua ou iloa, o lo’u soifua...