Tell me that you love me Ta'u mai e te alofa a e e te le'i alu Ua vaivai lou tino pe a ou mafaufau atu Le mafutaga sa fai, Dear, i aso ua alu Ne'i sili se tasi a e galo mai a'u Mafutaga mafana lenei o le a valavala Folau o le vasalaloa Nai ou te le mailoa Na fai e...