Samoa e maopo’opo mai

About Samoans, wherever they go, they know that Samoa will always be their home Pe lele le toloa i fea e ma'au lava i le vai, e pei o upu o le muagagana se'iloga e te moe i lou fala pe malulu, e te moe mafanafana Pe o fea o lenei lalolagi e te aumau ai, e te manatua...

Le Masina

https://www.youtube.com/watch?v=yHXMDO2CMOc O oe le pele e mafanafana tele o si a ta nofotaga i aso uma e le misi o le ata i le malie ou uiga E fai o au ona malie ae o lou fai sapi mai ia ita A tumutumu mai o tagata ua vave ona oso o lou mimita ma si au mata Le masina...

O Oe O Le Toa

Composed as a tribute to Samoa's rugby team, this is a song of encouragement and support for warriors heading out to battle. O oe na ou tauina e mai le tele o fugalaau le taofiaina ua tonu lo'u mafaufau o alo ma tama fanau ua sili ese lou naunau tafetoto ou ala a'o e...

E Le Galo Oe / Liliu Le Taimi

A song of gratitude, a tribute to someone who's blessed and guided a young life. Liliu le taimi se'i o'u fai atu ua sui lo'u olaga Se'i e fusi ma opo mai ita te le'i malaga E pei se talatui mai lo'u agaga ua motusia la ta mafutaga E le galo oe seia uma la'u manava E...