The hardships of marriage Sa tonu lou loto au filifiliga o le a avea taua pe o se aiga a o lenei ua ese mai au faiga le finagalo o le atua e le o oe so'u tofiga se mea lava a faigata o le faiava e moe le pologa ae le loto ala i le tiga O oe le vaveao pulou le suavai...