The pain of a break up Ua na’o le oti e sili i lo’u nei ola Ina ua e alu ese atu ma o’u lagona E le galo oe i o’u manatu I po ma aso uma lava Ma lau pa’i mai suga e lagona ai le mafanafana Ua na’o le oti e sili i lo’u nei ola Ina ua e alu ese atu ma o’u lagona E le...