Jehovah You are holy Ua ou fa’alogo ile alaga mai le lagi Po’o se talili o vaitafe e tele A ole alaga o viiga mai lou nofoali’i Ole tagi ole fa’aeaina Mai tagata ole lalolagi uma Ua fai viiga ma fa’ailoa lou mamalu CHORUS Ma pepese Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah...