Lo’u Tina

A son asking his mother for forgiveness from his mother after making thoughtless demands to her Talking: A’o ou nofnofo pea na’o a’u i lo ma aiga ma lo’u tinā ile tasi aso, ona o’o atu ai laia ose manatu faapea ia te a’u, o sa ou tusiina ai lea se tusi ma tu’u i luga...

Le Fefe

Telling of what some guys get up to when they're out on the town Ha ha se'i fai o la'u tala I le malie o uiga o tama Se'i maitau i se fale ava E tofu le tagata Ma nai ana taga Tolu i le fa ipu ava Ua sasao fo'i lou leaga Talatalanoa i nai tama'ita'i E pei ua leva ona...