E le mafai

It’s not possible for anyone or anything, not even death, to separate me from my love for Jesus Christ. Hallelujah!

E le mafai e se tasi ona vavae eseina mai au i lou alofa,
e le mafai e le oti, e le mafai e le ola,
e le mafai e agelu alii sili ma faipule atoa mea
maualul, na aveesenia lou alofa.
Le oti o fea lou tui, tuugamau lou manumalo,
faafetai Iesu Keriso, le tuuina mai lo`u manumalo.
Aleluia Amene, aleluia amene, aleluia amene,
aleluia amene, manumalo a`ia`ile Leona o luta
aleluia amene

====
Submitted by J
Pls make any corrections below

10 Replies to “E le mafai”

    1. mean no one can take anything away from you because of my love you can never die you and never alive because your a good person

What are your thoughts...?