E tagi le fatu

E tagi le fatu,
fatu ma le ele’ele
Ua fai a’u, fai a’u mo fala sese’e
Samoa e aua e te mateletele
O ita ua masani
Masina le faiva o se’e

Tiga ona si’i,
si’i ita i luga
O faiaoga
Faiaoga le aoga
Silasila ia
i le fa’afanua
o galuega, galuega o loo ua fua

Amuia lava
le masina e alu ma sau
A o le ipu vai
ua masa’a, ua ma’imau
I tauemuga
o si o ta igoa
i motu e sefulu o le atu Samoa

What are your thoughts...?