Fa’afetai

Thank you Jesus for everything

Faafetai, faafetai
Ua malie mata e vaai
Po’o ai ea le tagata ua e amanaia ai
Ua e faauu lou ulu
Taumasuasua lau ipu
Faafetai Iesu, faafetai

Faafetai, faafetai
Le filemu ua e aumai
Ua e sui la’u amo mamafa
Sa ou pologa ai
Lo’u Faaola e
Se mea manu ae
Faafetai Iesu, faafetai
Lo’u Faaola e
Se mea manu ae
Faafetai Iesu, faafetai
Faafetai Iesu, faafetai

4 Replies to “Fa’afetai”

  1. when was this website made damn i never knew about all these years ive been looking for the lyrics of all the samoan gospel songs who ever made this GOD BLESS YOU

What are your thoughts...?