Fa’ato’esega

Asking Forgiveness

Oute pese atu nei ma ou fa’ato’ese
I so’u sesē i lo’u tinā ua tele
I lo’u lē usita’i ma fe’alofa’i
Mama ea ua malo le onosa’i
Mama ea ua malo le onosa’i

E manatua i aso a o ou ititi
E milimili sapasapai ma si’isi’i
E le mafai ona ta’oto pe fai se miti
Ao ma po e pupula pea ma so’ose taimi
Ao ma po e pupula pea ma so’ose taimi

Fa’asolosolo mai pea o le olaga
Ua tusa nei ma le sefulu o o’u tausaga
Ua le ofi atu ose fautuaga
Ua fai lo’u loto ma tuinanauga ole olaga
Ua fai lo’u loto ma tuinanauga ole olaga
Ua gaotia ole tino maua oe ni mala
Toe manatua ole tina se toma’aga
Galo nimo au uo fa’apea au pa’aga
Na’o le tina e maua ai le mapusaga
Na’o le tina e maua ai le mapusaga

What are your thoughts...?