Faauli mai o mauga

Beautiful, classic song about a guy asking a girl to elope with him

Faauli mai o mauga pei a faapua o ni timuga
O loto le tutusa ua alai ona le maua se iuga
O ai e le boy ua na opo ese ina Dear oe
Mana’o i ai le loto a e vaivai lona tino e

Sau, sau ia ta o, ta evaeva ane i o
pe ta te nonofo i le malie o si ou loto
Aua ne’i e toe masalosalo fuga
e te talitonu pe a ta sosola i mauga

Faapei ona naunau le mutia i le sau
e faapena ona ou naunau ia oe lou au
Si au amio o le agamalu ma le tauagafau
Ua tuia lo’u fatu ma lo’u mama talu le tuinanau

Sau sau ia ta o, ta evaeva ane i o
pe ta te nonofo i le malie o si ou loto
Aua ne’i e toe masalosalo, fuga
e te talitonu pe a ta sosola i mauga

3 Replies to “Faauli mai o mauga”

 1. Mountains overcast with clouds of rain
  Conflicting hearts the reason for indecision
  So who was the boy who turned you about
  The spirit’s willing but her flesh was weak.

  Come and let us go, to stroll over yonder
  Whether we’d be marry when given your consent
  Don’t you dear be so suspicious
  You’ll believe it once we flee to the mountains

  As the grass thirst for the morning due
  So my heart longeth after you my love
  Your gentleness and gracefullness
  Pierced my heart and my lung because of want

What are your thoughts...?