Fai Mai Sou Manatu

Lenei lalogai ma ona suiga ma mea ua iai

le fesosoaiga o nei mea e tele ua tutupu mai
ao le mafutaga ua mafanafana ua lepetia ai
si ou naunau oa lenei ua e liaina i vai

Tuu maia lou lima lau pele ia ita
fai mai sou manatu
fai mai sou manatu
pe e te iai ea mo au
e faigata na galo
o ou foliga na teu i lou fatu
fai mai sou manatu
fai mai sou manatu
pe e te iai ea mo au !!

Oi lau pele ea
fai mai o sau upu ma sou lagona
i le faigata ma le matuitui uai ou totoga
ao sou lio malie ma faatauvaa e filemu ai
ou nei mafatiaga ma le mesia o oe dear i lau vaai

Tuu mai lou lima ta moemoe i le po
ete fusi mau ia ita pea ou malolo
lou alofa ia oe suga i le ao ma po…
…le po

submitted by Je!Ge Ma! Kua-Bakz

5 Replies to “Fai Mai Sou Manatu”

  1. Man this sonq brinqs back memoies . . . lolz! my baby sanq this sonq to me when he went to samoa lets just say it was our reunion sonq hehe. . .

What are your thoughts...?