Faliu nei le la

1
Faliu nei le la i lona tauafiafi
O teine o loo ua gasolosolo ane
Suina o le vai i talane o le fale
Ua fai lea ma fa’alavelave

TALI:
Tofa atu e
Soifuaina la’u pele
Ou te manatua pea Lau Afioga e
Fo’i a’u i le aoga

2
Lafo lau ula i tua tau’au
Savalivali i le fale o le faife’au
Tulimata’i ai se Maoli o tafao
Lo’u ua a gau i ma’au

{TALI}

3
Sulu la’ia lau ie satini
ma teu lou foga i se lipine
Fa’atalitali ua lata le taimi
o le evaga a nai ali’i

{TALI}

What are your thoughts...?