Filemu pei o se lupe

Gentle as a perched dove

Filemu pei o se lupe ua tu
le lau olive malu
E le olo
na’o na fa’a’u

TALI
Oi aue! Pele moni e, o fea oe?
Ta fia fa’alogo i sou leo e
A e alo alo malie o si au foe

Ta te ata i amioga a le tupulaga
Na’o le fiafia ma ata
A e le iloa mai lou fa’aolataga

What are your thoughts...?