Funa

Funa is a term of endearment for your female lover. In this gorgeous love song, this smitten guy just wants to know if she loves him or if she is drifting away. *feels* 

(Punialava’a version)

Funa ua e tagi, pe mo a’u au loimata?
po’o ua e mautinoa ua o’u fa’agaloina oe?
Fuga,ua na’o a’u miti, ua na o oe e sili
Ou te ta’u ia oe, ua leai ma seisi

Moe ia oe se’i fa’agalo ai faigata
Ae ala o ita e tali o ni puapuaga
Pei ita o nei e tasi ai o ta’ua
A e tauina e iloa o lou alofa

Funa, ua e ata? Po’o ua tiga ea lou agaga?
Po’o ua i ai ose sasi i la ta’ua mafutaga?
Suamalie o oe funa, ua ou fia maua sau talitonuga
Ua pei ita ose tasi e le’i alofa i ai o se maula

Moe ia oe se’i fa’agalo ai faigata
Ae ala o ita e tali o ni puapuaga
Pei ita o nei e tasi ai o taua
Ae tauina e iloa o lo’u alofa

Funa, ua e ata? Po’o ua tiga ea lou agaga?
Po’o ua iai o se tasi i la ta’ua mafutaga

funa = more affectionate term for ‘suga’
maula = old school slang for ‘teine’

One Reply to “Funa”

What are your thoughts...?