I Love You Sweetheart In Mind

I love you sweetheart in mind

I vowed my whole life to you
I do need you to make my dreams come true
I give my dreams world to you
Of dancing beneath the start
I do need you, to make my dream comes true

This is my love song for you sweetheart
Just say you’re be mind
Dreaming and loving in paradise
Life must be heaven for the one you loved
No more will I search in time
I found what I’m searching for
I do need you to make my dream comes true

Nai o’u alofaaga mo oe
Se uo moni i lo’u loto
Ou te manatua pea
Ou foliga i a’u miti vaaia
Ou te pese aualofa atu mo oe
Pe afai ete fa’amaoni
O oe ma le parataiso ua lata mai
Le olaga e musi i vaai
Ua uma nei so’u manatu ia oe dear
Ua ou lagona le mafatia
Ou te manatua pea ou foliga i a’u miti vaaia
(Ou te manatua pea ou foliga i a’u miti vaaia)

 

What are your thoughts...?