Ia Fai Lou Finagalo

 

1.Fa’afetai i lo’u matai
Le ola fou ua e aumai
Fa’aopoopo mai o aso
Oute ola ma fiafia ai

Chorus
Le Ali’i e, ia e alofa mai
Fa’asino mai i mea e fai
Ina ia ou u’u maua le ola
Oute alofa ia oe
Iesu lo’u Ali’i, le tupu silisili
Iesu la’u matai, ia e alofa mai

2.Lou finagalo ia faia
Ae aua i o matou loto
Fa’atonu mai le ala
Savavali tumu ai

Chorus
Le Ali’i e, ia e alofa mai
Fa’asino mai i mea e fai
Ina ia ou u’u maua le ola
Oute alofa ia oe
Iesu lo’u Ali’i, le tupu silisili
Iesu la’u matai, ia e alofa mai

3.Tua ile tuinanau, fua mai ile agasala
Tua ile agasala, fanau mai ai le oti

Chorus
Le Ali’i e, ia e alofa mai
Fa’asino mai i mea e fai
Ina ia ou u’u maua le ola
Oute alofa ia oe
Iesu lo’u Ali’i, le tupu silisili
Iesu la’u matai, ia e alofa ma

4.Fa’afetai i lou alofa
Muamua mai i ne’i matou
O lou ita ua telegese
O lou alofa ua matua tele

Chorus
Le Ali’i e, ia e alofa mai
Fa’asino mai i mea e fai
Ina ia ou u’u maua le ola
Oute alofa ia oe
Iesu lo’u Ali’i, le tupu silisili
Iesu la’u matai, ia e alofa mai
Iesu lo’u Ali’i, le tupu silisili
Iesu la’u matai, ia e alofa mai

What are your thoughts...?