Inu Inu Mai

Se’i va’aia le kupulaga lale ua fai mai fika faalelea mai i le musika

Sau i luga o le ea faalekeakea mikimiki pupu le fagu sea
A o se kaulasea poo se fomai pasi sei siaki aku kama po ua mama’i
Afai o seki ku’u mai se’i avaku se pusa masi fai ai saga mea kausami

Inu inu mai soso mai
Aua le ata
Inu lau vai
E le o se vai o’ona lena
A o le vai e galo ai tiga
Inu inu mai a’e aua le so’ona faia
Inu inu mai a’e aua le so’ona faia

Ia e inu foi la, ia iai le kapasa ae aua le so’ona faia
Tasi lua tolu fa ua lava lea, manatua lelei si faiava
Ae o le oso i luga, fiafia tele oe, faifai mea faapena
E ma’imau ai le tupe pu ai lau taga, faatau o se mea aoga

Inu inu mai soso mai
Aua le ata
Inu lau vai
E le o se vai o’ona lena
A o le vai e galo ai tiga
Inu inu mai a’e aua le so’ona faia

(I Faili)

Ia e inu foi la, ia iai le kapasa ae aua le so’ona faia
Tasi lua tolu fa ua lava lea, manatua lelei si faiava
Ae o le oso i luga, fiafia tele oe, faifai mea faapena
E ma’imau ai le tupe pu ai lau taga, faatau o se mea aoga

Inu inu mai soso mai
Aua le ata
Inu lau vai
E le o se vai o’ona lena
A o le vai e galo ai tiga
Inu inu mai a’e aua le so’ona faia

Inu inu mai soso mai
Aua le ata
Inu lau vai
E le o se vai o’ona lena
A o le vai e galo ai tiga
Inu inu mai a’e aua le so’ona faia

2 Replies to “Inu Inu Mai”

Leave a Reply to pisah Cancel reply