Iva le lalelei (o se vii o Iva)

This vi’i, or tribute, celebrates the village of Iva in Savaii, Samoa.

Iva e o si o’u nu’u e lalelei

O la’u ula lea ou le tiu ai i le vasa nei
Tafaoga a teine ma tama i le ala tele
Ou te feafioa’i solo ai i le malelele

Tofilau le auauna e
O le Tagaloa Safune
Sasuluvaiga Aue
O fa’alupega na o lo’u nu’u pele
O Iva, o Iva i le fa’asalele
Ou te mitamita ai i lenei lalolagi tele

O’o i le afiafi o le a malu a’e
O tafaoga a tupulaga ua fegasoloa’i
O Vaifou o le tauuli o ali’i
A susu ai o’o le tagaloa i vaiafai

Tofilau le auauna e
O le Tagaloa Safune
Sasuluvaiga Aue
O fa’alupega na o lo’u nu’u pele
O Iva, o Iva i le fa’asalele
Ou te mitamita ai i lenei lalolagi tele

Pe a e fia maimoa i Iva apalai sou visa
Pe ete lele i le tolu masina e umi lona pemita
E leaga le tolu sefulu aso e le lava lau eva
Ae toe tipoti oe ua e overstayer

Tofilau le auauna e
O le Tagaloa Safune
Sasuluvaiga Aue
O fa’alupega na o lo’u nu’u pele
O Iva, o Iva i le fa’asalele
Ou te mitamita ai i lenei lalolagi tele

What are your thoughts...?