Kolopa ma Susana ua lua laki

(Verse 1)
Ioe Kolopa ua e laki ua ou taliaina Iesu
Ae semanu, alii toeaina e taufao le ola ma le tuugamau
E ui na tino lau agasala ma e ola taulamalama
A e malie omai i Samoa sei fai se tala

(Chorus)
Aua e te fefe
Foi mai lou atunuu pele
Mmmmmmm
Aua e te oti i nuu ese
Sei tau atu ia Susana
O ululapalapa o lea faaigoa ai o le tama

(Verse 2)
Avatu faafautuaga ia oe le taitai malaga
Aua le avea le tofi e te sue teine ai ma e fai ai le faitaaga
E tagi lo’u mafaufau
Lagona o si a’u fanau
Daddy ea, sei vili atu mummy pe toe sau

(Verse 3)
Susana ua ono vaiaso o’u toaga i fonotatalo
Le ala lea ua ou inu ai ile oona o lau agasala
Ua mafana le mafutaga ma si a’u fanau Susana
E manatua pea oe i tatalo i po uma lava

(Chorus)
Aua le popole
Susana foi mai lou aiga
Ma lou ma’i ou te tausiaina
E te le toe alu malaga
Nofo lelei tau le koko ma le esi ua pala

======

Submitted by Jacqueline

What are your thoughts...?