Lau Lupe

(Misiluki Su’a version)

La’u lupe ua lele
Ua lele i le vao maoa
Talofa e, talofa e
La’u pele, la’u pele
Ai ua leiloa

La’u fua rosa e
La’u fua veloveta e
Po’o ai ‘ea ua na ui moto
La’u fua e le’i taitai
lava ona matala e

Ta’aga e a teine o lo ua gasolo mai
La’u pele le o sau ai, ooh, ooh

La la la
La la la la la la la
La la la
La la la la la la la
La la la la la

x2

La’u lupe ua lele
Ua lele i le vao maoa
Talofa e, talofa e
La’u pele, la’u pele
Ai ua leiloa

La’u fua rosa e
La’u fua veloveta e
Po’o ai ‘ea ua na ui moto
La’u fua e le’i taitai
lava ona matala e

Ta’aga e a teine o lo ua gasolo mai
La’u pele le o sau ai, ooh, ooh

La la la
La la la la la la la
La la la
La la la la la la la
La la la la la

x2

La la la la la la la
La la la la la

2 Replies to “Lau Lupe”

What are your thoughts...?