La’u Samoa

(Chorus)

La’u Samoa e le mafai na galo atu
O lou igoa e pele i si o’u fatu
E loto alofa ma tauagafau
Lau tu faaaloalo ma lau aganuu
E le mafai na galo

(Verse 1)
Sa ou fanau mai i se motu itiiti
E lanulauava e ma nai ona tagata
Fetu ole masina susulu ile pogisa
Evaga a teine ma tama savavali solo ile ala

(Chorus)
La’u Samoa e le mafai na galo atu
O lou igoa e pele i si o’u fatu
E loto alofa ma tauagafau
Lau tu faaaloalo ma lau ganuu
E le mafai na galo

(Verse 2)
E lolotu tagata mamalu ana puleaga
E tasi lau gagana faavae ile Atua
Ua lauiloa oe Samoa ile lalolagi atoa
E sili oe i atunuu uma i turisi ile fia maimoa

(Chorus)
La’u Samoa e le mafai na galo atu
O lou igoa e pele i si o’u fatu
E loto alofa ma tauagafau
Lau tu faaaloalo ma lau aganuu
E le mafai na galo

(Bridge)
Pe ete aumau i nuu ese
Ou te momoo i ou fanua ma ou laueleele
Fugalaau e matala ma atumauga
Le ea mafana puaina mai ai o lona sasala

(CHORUS)

8 Replies to “La’u Samoa”

  1. this is a really good website for me to read because i have been searching for ages and i have now got the best website to practice these songs……

  2. kul man..ur numba 1 u knw wat itz gud 2 share or tel da ppl how important our beautiful samoa in ur heart..ur real samoan..do ur best mah man

  3. sole ole pese lea sa pese ai pilimoo ia taaseu ;)hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhaha

  4. hahahahahhahahahahahhahahhahahaha mahn i sang dis song 2 mah gurfrend 😉 luv u babe 2 my beautiful huny buny nmi SINA:TANOI i luv u sOo mujjj ……………..xoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxooxxoxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooooooooooooooooooooooooooooo

What are your thoughts...?