Le Fefe

Telling of what some guys get up to when they’re out on the town

Ha ha se’i fai o la’u tala
I le malie o uiga o tama
Se’i maitau i se fale ava
E tofu le tagata
Ma nai ana taga
Tolu i le fa ipu ava
Ua sasao fo’i lou leaga
Talatalanoa i nai tama’ita’i
E pei ua leva ona tou masani

O lena fo’i ua e pulato’a
I le teine lena e u’umi lona foga
Fa’asaga mai oe e inu ta pia
O le teine lena o le sifi o pamu pia
O lena fo’i ua loto leaga
Ua e fa’aivi atu lo’u mata ae ata
So’u alu se’i o ma sisiva
Ma fesili i ai pe fai sona aiga

Chorus
Se sole le fefe
Se’i fai ma se fa’atatau
O le fafine e fai lona to’alua
To’afa le fanau
O ou uiga tau fa’apili
Ua pei oe o se sifi
Alu ia i le fale
Se’i va’ai le fafine ma tamaiti

Talofa oe le tausala
E ese lou mata ataata
O le fesili fia malamalama
Po’o oe ua fai sou ama
Ia o lena mea ia e leai
Na o a’u lava ma si a’u tamafai
Oi e tutusa lava ta’ua
O a’u fo’i e le’i faia so’u to’alua

Se soia e te tinatina ua
Ou te iloa lelei lava lou to’alua
Ua a’oga lou afafine
A’o le la fo’i e mamafa si fafine
E sili ai sole pe’a tu’u
O le mea leaga o se taliga ae mutu
Ou te le fia futifuti ulu
Pe te’i fo’i ua mafia laugutu
(Chorus)

Ua ea ali’i ta’ua na fai atu
O le fafine e fai lona to’alua
Se ua le aina fo’i le maunu
Ua fa’alelelei fo’i a’u upu
Ta a’ai mimisi ia i lenei po e tasi
Ae alu e va’ai si fafine la’e ma’i
Sili atu o le faiva ae asa
Nai lo’o le mamao i totonu o lou mata
(Chorus x2)

What are your thoughts...?