Lo’u Ali’i ua fa’afetai

A prayer of gratitude for God’s love, which is above all.

Fuaiupu Muamua
Lo’u alii ua fa’afetai
I lou saga alofa mai
Ua iloa tino ai
I lou Tausi pea mai

Tali
O lou alofa, (alofa) O lou alofa! (alofa) O lou alofa Ua sili lava lea!
O lou alofa, (alofa) O lou alofa! (alofa) O lou alofa Ua sili lava lea!

Fuaiupu lona lua
O lou puapuaga ou te sao ai i luga
I lou faamagalo mai
A’u amiosese ua fai

Tali
O lou alofa, (alofa) O lou alofa! (alofa) O lou alofa Ua sili lava lea!
O lou alofa, (alofa) O lou alofa! (alofa) O lou alofa Ua sili lava lea!

Fuaiupu lona tolu
Lou auina mai luga
O lou lava agagasa
E galue pea mai
Ua iloa tino ai

Tali
O lou alofa, (alofa) O lou alofa! (alofa) O lou alofa Ua sili lava lea!
O lou alofa, (alofa) O lou alofa! (alofa) O lou alofa Ua sili lava lea!

Fuaiupu lona fa
Lo’u Ali’i ia faamama
Lo’u nei loto faigata
Ia alofa ai ia te oe
Talu lou alofa mai

Tali
O lou alofa, (alofa) O lou alofa! (alofa) O lou alofa Ua sili lava lea!
O lou alofa, (alofa) O lou alofa! (alofa) O lou alofa Ua sili lava lea!


pese Lotu Ta’iti, submitted by Maosi

One Reply to “Lo’u Ali’i ua fa’afetai”

What are your thoughts...?