Lo’u au

Love song, guy reminiscing about his darling

Lo’u au, faavavau,
Lo’u alofa mo oe lo’u au
E le galo lava oe
I lo’u nei lotoe
Le pele ua misi oe
I lo’u nei lotoe
Lo’u au, ooooooh

Lo’u au, o oe, mo a’u
E manatua, e le galo atu
O aso ua faigata
Le fili na o puapuaga
Lagona ile vaivai
La’u pele alofa mai
Lo’u au oooooooh
Lo’u au oooooooh
Lo’u au
(Music break)

Le mafutaga ma oe le pele
E le mafai na te’a ese
E moni le alofa
I aso ua ou le ola
Tautai mai i lo’u tama
I aso faigata
Lo’u au oooooh

Lo’u au, o oe, mo a’u
E manatua, e le galo atu
O aso ua faigata
Le fili na o puapuaga
Lagona ile vaivai
La’u pele alofa mai
Lo’u au oooooh
Lo’u au oooooh
Lo’u au oooooh
Lo’u au oooooh
Lo’u au

What are your thoughts...?