Lou Tama e

This song describes a joyful vision where God the Father appears before you, blessing you with His abundant love.

Ua vavala malie mai lo’u mafaufau

I uiga o nei mea uma e le tumau
Lo’u tama lou tula’i mai
Ua ou masani ai
Ua molimauina e la’u nei vaai

Liu lou to’asa i lou alofa
Le lalolagi ia latou maua le sa’olotoga
Lo’u tama e lo’u tula’i mai
Ua ou masani ai
Ua molimauina e la’u nei vaai

E le fa’agaloina oe
I lo’u nei fa’amoemoe
E pele oe i si o’u fatu
Fa’amagalo ia te a’u
Lo’u tama e lo’u tula’i mai
Ua ou masani ai
Ua fouaina, i galuega uma na e fai

Ua vavala malie mai lo’u mafaufau
I uiga o nei mea uma e le tumau
Lo’u tama lou tula’i mai
Ua ou masani ai
Ua molimau’ina e la’u nei vaai

Liu lou to’asa i lou alofa
Le lalolagi ia latou maua le sa’olotoga
Lo’u tama e lo’u tula’i mai
Ua ou masani ai
Ua molimauina e la’u nei vaai

E le fa’agaloina oe
I lo’u nei fa’amoemoe
E pele oe i si o’u fatu
Fa’amagalo ia te a’u
Lo’u tama e lo’u tula’i mai
Ua ou masani ai
Ua fouaina, i galuega uma na e fai

E le fa’agaloina oe
I lo’u nei fa’amoemoe
E pele oe i lo’u agaga
Fa’amagalo i so’u leaga
Lo’u tama e lo’u tula’i mai
Ua ou masani ai
Ua fouaina, i galuega uma na e fai

5 Replies to “Lou Tama e”

  1. Hi, I was wondering if anyone knew the artist that sings this song please? And where I might find a video of her singing it? Please and Thank you

What are your thoughts...?