Malaga e Leai

This is a song about moving on.

Teu loa la’u ato o la’u malaga

Fa’atofa ma savalivali i le ala
Po’o fea a alu i ai e le’i iloa lava
E le’i faia fo’i se fuafuaga

Le savili ua mal`u mai lana agi
Ae ou tu ma vavaai i se matamatagi
Po o le to’elau ea po’o le la’i
E ave ai le malaga to’atasi

Le malaga e leai sona taunu’uga
Po’o fea o i ai lona i’uga
Le sa’olotoga e, o le olaga
A le seua e se isi e maua uma lava
A le seua e se isi ona pau lava

Oso a’e o le la ma toe goto atu
Ua vaivai fo’i nai o’u manatu
Fa’afitauli pei o le fafati mai o galu
E a’e i mauga ae ifo i vanu

E ui i ni fita o lenei auala
Ae fa’aauau pea lata malaga
Ta fia o’o atu lava i se isi olaga
Ia moe i man`u ae le o ni mala

(repeat..Le malaga e leai sona taunu’uga…)

 

What are your thoughts...?